סדנת אקוורל לבעלי רקע ברישום

מפגשים בטכניקות שונות, הנחת כתם בשיטה יפנית

 עבודה אישית, פיתוח ומיצוי תהליך ביטוי עצמי

סכ"ה 6 מפגשים;  עם הפסקה של  רבע שעה באמצע

כ-6 משתתפים בקבוצה

הקורס מוכר לאישור לצבירת שעות לתראפיה באמנות

פתיחת הקורס במאי

קבוצת ערב: יום שני 18:30- 21:15