רותי פיק

 נייד: 054-478-4444

rutiruti@gmail.com :מייל

קבוצת ערב: יום שני 21:15-18:30

קבוצת בוקר: יום שישי 12:15-09:30

♤ מחיר ותקנון ♤